Detta lovar vi

Vi vill att alla ska veta vad de kan förvänta sig av vår verksamhet. För en kvalitetsdeklarerad tjänst lovar vi en viss nivå av service. Här kan du läsa om vad du kan förvänta dig att få.

Kungsbacka Teater ska under året presentera minst en uppsättning av vardera genrerna musik, musikdramatik, drama, dans och ett verk med amatörteater.

Kvalitetsdeklaration gäller för verksamhet mot allmänheten.

Om du anser att vi inte klarar att leva upp till vad vi lovar ber vi dig skicka in din synpunkt till info@kungsbacka.se eller använda formuläret på www.kungsbacka.se. 
Klicka på "kontakta oss", och "lämna en synpunkt".

Kungsbacka Teater är en del av förvaltningen Kultur & Fritid i Kungsbacka kommun.