Att möta informationspåverkan – medborgerlig motståndskraft

Kulturhuset Fyren, Kungsbacka

De senaste åren har hotet från informationspåverkan uppmärksammats och regeringen betonar att detta är en typ av säkerhetshot som Sverige måste ha förmåga att hantera.
Informationspåverkan från främmande makt är en fientlig handling och ett hot mot vår demokrati och vårt självständiga beslutsfattande.

 

Hur genomförs påverkan i digitala kanaler och var går gränsen? Hur ser skillnaderna ut mellan laglig och olaglig påverkan? Ett föredrag av Lena Padukova från Försvarsutbildarna.

 

Fika ingår från kl 17.30

 

Föranmäl dig på: tinyurl.com/info280219

Mer från Kulturhuset Fyren

Utbud

Sociala medier


Twitter

Hitta hit