Avgifter och taxor

Vi vill att människor ska mötas. Du kan hyra Kungsbacka Teater till olika arrangemang, allt från föreställningar och konserter till konferenser och större möten.

Avgifter och taxor

Kommersiell uthyrning

  • Hyra: 2 200 kronor per timma

Hyra för kommunala förvaltningar och skolor, ideella föreningar, studieförbund och andra organisationer

  • Hyra: 1 300 kronor per timma
  • Tekniker: 400 kronor + moms, dvs 500 kronor per person och timma
  • Bärhjälp: 200 kronor + moms, dvs 250 kronor per person och timma

Behöver flygeln stämmas, debiteras arrangören.

Vi debiterar endast hela timmar och arrangören betalar för iordningställande före och efter arrangemanget.

Teatern går endast att hyra med behörig personal.


Evenemangsupplägg på Ticketmaster

Administrativ kostnad är 500 kronor exklusive moms. För varje utskriven biljett tar vi ut en avgift på 10 kronor. 

För biljettköparen tillkommer en serviceavgift som är kopplad till biljettpriset. Serviceavgiften på 10-45 kronor/biljett och är fastställd av Ticketmaster.


Repetitionstaxa för lokala produktioner

Vi debiterar 2 000 kronor per repetitionstillfälle på max 4 timmar och 500 kronor per påbörjad timma vid tid därutöver. 

Kostnad för minst en ansvarig personal tillkommer vid varje repetitionstillfälle. 

Du kan max få 5 repetitionstillfällen per produktion och repetitionstaxan gäller inte på föreställningsdagar.

Bokning av föreställning går generellt före repetitioner. Förvaltningen för Kultur & Fritid kan göra undantag vid behov.


Arrangemangsbidrag

Ideella föreningar, studieförbund och andra organisationer samt lokala dansskolor eller motsvarande organisationer som arbetar med barn och ungdomar kan få arrangemangs- eller verksamhetsbidrag från förvaltningen Kultur & Fritid.