Samarbeten

Region Halland

Region Halland ansvarar för kulturpolitiken på regional nivå och arbetar strategiskt och operativt med främjande-, produktions- och arrangörsverksamhet. 

Rum för dans

Region Halland, Kungsbacka och Falkenbergs kommuner samarbetar för att göra dansen mer lättillgänglig, bidra till utveckling, förnyelsen av konstområdet och samtidigt skapa arbetstillfällen.

Institutionen utgår från två arenor; Falkhallen och Kungsbacka Teater. Målet är att arrangörskapet ska utvecklas och tillhöra det ledande i landet.

Publiken i fokus
Rum för Dans arbetar för att dansen i Halland ska bli en attraktiv del av den bästa livsplatsen och att mötet mellan dansarna och publiken ska ske på oväntande platser.