Personal

Vi är ett team på åtta personer som jobbar med teatern, både administrativ- och teknisk personal.

Per Hemberg, producent med övergripande ansvar
0300-83 80 98
per.hemberg@kungsbacka.se

Deborah Haugaard, producent och biljettkoordinator
0300-83 46 19
deborah.haugaard@kungsbacka.se

Victoria Forsberg, marknadsförare
0300-83 48 97
victoria.forsberg@kungsbacka.se

Heidi Fondell, kommunikatör
0300-83 47 32
heidi.fondell@kungsbacka.se

Annci Warlöv, arbetsledare foajé
0300-83 80 70
ann-ci.warlov@kungsbacka.se

Maria Andrén, ljudtekniker
0702-02 19 14
maria.k.andren@kungsbacka.se

Lalle Perdsjö, belysningsmästare
0300-83 87 08
carljohan.perdsjo@kungsbacka.se