Detta lovar vi

Vi vill att du ska veta vad du kan förvänta dig av Kungsbacka Teater.

Under spelåret ska vi erbjuda minst en föreställning i genrerna musik, musikdramatik, drama, dans och ett verk med amatörteater.

Om det är något du saknar eller undrar över kan du skicka in din synpunkt till info@kungsbacka.se eller använda formuläret på www.kungsbacka.se

Kungsbacka Teater drivs av förvaltningen Kultur & Fritid, Kungsbacka kommun.