Integritetsskydd

Sedan maj gäller GDPR, en ny viktig reglering inom EU för dataskydd som ersätter personuppgiftslagen (PUL). GDPR innebär större rättigheter för dig att bestämma hur dina personuppgifter hanteras. Det innebär bland annat att vi behöver ditt samtycke för att behandla dina personliga data.

Personuppgiftsansvar

Det är nämnden för Kultur & Turism som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats och vi värnar om säkerhet och integritet vid vår personuppgiftsbehandling.  

Offentlighetsprincipen

Kungsbacka Teater ingår i Kungsbacka kommun och det innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar.

Prenumeration av nyhetsbrev

Personuppgifter som e-post och namn, som lämnas i samband med prenumeration av vårt nyhetsbrev, sparas bara så länge som du är prenumerant. När du avanmäler dig tar vi bort dina personuppgifter.

Cookies

Kungsbacka Teaters webbplats använder cookies. En cookie är en textfil som webbplatsen sparar på din dator för att ge dig tillgång till olika funktioner, och därmed underlätta för dig att få information. Vill du undvika cookies kan du ställa in din webbläsare så att den automatiskt nekar cookies.

Post- och telestyrelsen, tillsynsmyndighet på området, lämnar ytterligare information om cookies på sin webbplats. Tidigare lagrade cookies kan raderas i webbläsaren. Läs på din webbläsares hjälpsidor hur du gör detta.

Återkalla samtycke

Du har rätt att få veta vilken information vi har om dig. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke eller göra ändringar om något skulle vara felaktigt. Det ska ske skriftligen med namnunderskrift och skickas till förvaltningen för Kultur & Fritid, Box 10071, 434 21 Kungsbacka.

Du kan även kontakta kommunens dataskyddsombud med frågor kring dataskydd och personuppgifter:

Om du tycker att kommunen behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du kontakta tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Kungsbacka Teater arbetar ständigt med säkerhets- och integritetsfrågor och riktlinjerna avseende integritetsskydd uppdateras kontinuerligt.  

Information till tredje part

Dina uppgifter kommer inte att delas till tredje part.

Överföringar till tredje land

Vi kommer inte att föra över dina personuppgifter till tredje land, det vill säga ett land utanför EU/EES.

Rätt att begära information

Du har rätt att att en gång per år, kostnadsfritt, ansöka och erhålla information om vilka personuppgifter som Kungsbacka Teater behandlar om dig. Skicka en undertecknad begäran per post till oss, inte e-post. Du har rätt få dina personuppgifter rättade och raderade. Hur du kontaktar oss hittar du längst på denna sida.  

Så behandlar Ticketmaster dina uppgifter

Här beskriver Ticketmaster hur de arbetar med GDPR.