Tillgänglighet

Det är lätt att komma in och ut på teatern. Foajén är i markplan och det finns två entréer där du kommer in med både rullstol och rullator. Hela teatersalongen har hörslinga.
  • Det finns fyra rullstolsplatser på rad 7. Du betalar ordinarie pris för rullstolsplatserna, men eventuell ledsagare går med gratis. Du bör förboka din rullstols- och ledsagarplats.
  • För besökare med nedsatt syn rekommenderar vi platser i främre salongen.
  • Hörslinga finns i hela salongen. För att boka plats med bästa möjliga hörbarhet, kontakta turistinformationen.
  • Anpassad toalett finns i foajén.
  • Parkeringsplatser avsedda för rullstolsanvändare finns utanför teatern vid norra entrén, i korsningen Teatergatan/Aranäs Allé.
  • Färdtjänstadressen är Gymnasiegatan 42, Kungsbacka.
  • Ledarhundar är välkomna.